ไฮโดรคอลลอยด์

       สารให้ความข้นหนืด, เกิดเจล และ คงตัว (Thickener, Gelling and stabilizer)

  • ผงวุ้น,(Agar)
  • คาราจีแนน (Carrageenan)
  • ซีเอ็มซี (CMC)
  • คอนยัค (Konjac)
  • โลคัส บีนกัม (Locust Bean Gum; LBG)
  • แซนแทนกัม (Xanthan gum)
  • กัวกัม (Guar Gum)
  • เจลาติน (Gelatin)
Visitors: 20,942