สีผสมอาหาร

บริษัท เวิลด์ อะโกรเทค จำกัด (Worldagro food)

สีผสมอาหาร  (Food Coloring)

สีคาราเมล (Caramel) , สีตาร์ตาซีน (Tartasine), สีปองโซ 4 อาร์ (Ponceau 4R), สีคาร์โมอีซีน (Carmosine), สีเออริโทรซีน (Erythrosine) , สีซันเซทเยลโลว์ (Sunset yellow), สีบริลเลียนบลู (Brilliant Blue FCF)

Visitors: 20,942