วัตถุเจือปนอาหาร/เคมีอาหาร

บริษัท เวิลด์ อะโกรเทค จำกัด (Worldagro food)

วัตถุเจือปนอาหาร/ เคมีอาหาร

 • Acesulfame-K
 • Acetic acid
 • Aluminium Sulfate
 • Ammonium Bicarbonate
 • Ascorbic acid
 • Aspartame
 • BHT
 • Calcium carbonate
 • Calcium chloride
 • Calcium hypochloride
 • Calcium propionate
 • Calcium lactate
 • Chlorine
 • Citric acid
 • Dextrose
 • Diammonium Phosphate
 • Disodium succinate
 • D-Xylose
 • EDTA
 • Egg White Powder
 • Fructose
 • Glucose
 • Glycine
 • HPP Powder
 • Hydrolysed Soy Sauce Powder
 • Isolated soy protein
 • Lactic acid
 • Lecithin
 • Liquid Glucose
 • Magnesium Sulphate
 • Malic acid
 • Maltodextrin
 • Monocalcium phosphate
 • Monosodium phosphate
 • Monosodium glutamate
 • Potassium sorbate
 • Silicon Dioxide
 • Soda ash (Sodium carbonate)
 • Sodium acetate
 • Sodium acid pyrophosphate
 • Sodium benzoate
 • Sodium bicarbonate
 • Sodium chloride
 • Sodium citrate
 • Sodium erythrobate
 • Sodium hexametaphosphate
 • Sodium hydrosulfite
 • Sodium Hydroxide
 • Sodium metabisulfite
 • Sodium nitrite
 • Sodium propionate
 • Sodium saccharin (ดีน้ำตาล)
 • Sodium tripolyphosphate
 • Sorbitol
 • Soy protein
 • Tartaric acid
 • Tetra Sodium pyrophosphate
 • Titanium Dioxide
 • Tripotassium citrate
 • Tween 80
 • Whey Powder
 • Whole egg
 • Yeast Extract
 • เกลือไนไตร ในกุนชียง, แหนม, หมูหมัก  น้ำตาลไอซิ่ง
 • แป้งซับมัน ช่วยจับกับไขมัน (หนังไก่) เพื่อลดต้นทุน   ใช้ปริมาณ 0.1%-0.2%
 • ผงกรอบ  ช่วยให้มีความกรอบเพิ่มขึ้น  ใช้ปริมาณ 0.1%-0.2%
 • ผงฟู
Visitors: 20,942