ซอสและผงปรุงรส

บริษัท เวิลด์ อะโกรเทค จำกัด (Worldagro food)

  ซอส  (Seasoning Sauce)                 

ชื่อสินค้า

คุณสมบัติ

ปริมาณการใช้

ซอสหมู

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, ไส้กรอก, หมูยอ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นหมูที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ซอสเนื้อ

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, แฮมเบอร์เกอร์ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นเนื้อที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ซอสไก่

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, ไส้กรอก, ไก่ยอ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นไก่ที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ซอสกุ้ง

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, จ๊อกุ้ง และสินค้าที่ต้องการกลิ่นกุ้งที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ซอสปู

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, ปูอัด, จ๊อ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นปูที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ซอสเห็ดหอม (เจ)

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น สินค้าที่ต้องการกลิ่นเห็ดหอมที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

     ผงปรุงรส  (Seasoning dry soup powder)

ชื่อสินค้า

คุณสมบัติ

ปริมาณการใช้

ผงปรุงรสหมู

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, ไส้กรอก, หมูยอ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นหมูที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ผงปรุงรสเนื้อ

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, แฮมเบอร์เกอร์ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นเนื้อที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

ผงปรุงรสไก่

ช่วยเพิ่มกลิ่นและปรับปรุงรสชาติให้ดีขึ้น ใช้ในลูกชิ้น, ไส้กรอก, ไก่ยอ และสินค้าที่ต้องการกลิ่นไก่ที่หอมยิ่งขึ้น

0.2%-0.5%

Visitors: 20,942